Vrije Basisschool t ELLEBLOEMPJE
Vrije Basisschool ‘t ELLEBLOEMPJE
Home Wie is wie Kalenders Menu Foto's Leerlingen Leerkrachten Contact Info
De turnzaal van onze school kan gebruikt worden voor bepaalde feestelijkheden. Dit kan echter enkel onder strikte voorwaarden. Vooreerst moet hiervoor de toestemming gevraagd worden bij de directie van de school. De gebruiksvergoeding voor de zaal bedraagt € 100 (verbruik van water en elektriciteit inbegrepen) per dag. Voor een weekend (zaterdag + zondag) bedraagt de vergoeding € 150. Voor de verwarming wordt een aparte vergoeding van € 25 per dag gevraagd. Bij afhaling van de sleutel wordt de gebruiksvergoeding en een waarborg van € 50 contant betaald. De waarborg wordt echter integraal teruggeven aan de gebruiker indien de zaal na gebruik proper en zonder schade wordt achtergelaten. Bij schade wordt deze hersteld op kosten van de gebruiker. In de zaal staan 24 vouwtafels, 50 stoelen en 20 banken. Er is een aanrecht met koud en warm water. Het is verboden ramen, gordijnen, deuren, muren, panelen en vloeren te benagelen, te beschilderen, te beplakken en/of te beschrijven. Het is verboden te roken in de zaal. Frituren is niet toegelaten in de zaal. Uitgangen en nooduitgangen moeten altijd open zijn. Het is verboden om het even welk voorwerp, die de doorgang kan belemmeren of de vrije breedte kan verminderen, in de uitgangen te plaatsen. De vereniging / aanvrager zorgt zelf voor de vergunning van de Accijnzen en betaling aan Sabam. De zaal dient na gebruik onmiddellijk schoongemaakt te worden. De zaal wordt niet verhuurd voor fuiven.
Zaal huren
Gebruiksaanvraag turnzaal